Lagen | Joukkueet 2021-2022

Fyll i denna blankett med de uppgifter du har, SENAST 15.6.2021. Det går bra att fylla på i ett senare skede. Nånting oklart / mera info om laget / lagfoto: info@webson.fi

TACK!

Täytä tähän lomakkeeseen ne tiedot mitkä sinulla on, VIIMEISTÄÄN 15.6.2021. Voit hyvin täydentää tietoja myöhemmin. Kysyttävää / täydennettävää / joukkuekuva: info@webson.fi.

KIITOS! 


Skicka logon i png-format till info@webson.fi | Lähetä logot png - muodossa osoitteeseen info@webson.fi